» Last 25 DX spots - reloaded every minute

      
IK4QJF-@ 18101.5 5R8M cq cq cq uq 0918 01 Nov Madagascar F6GCP 24894.0 FT4TA via F1NGP (not F5UKW!) 0918 01 Nov France F5IPE 14195.0 4U1VIC Tnx for qso Andy 73'S 0918 01 Nov Vienna Intl Ctr M0KWR 28120.0 PS7CR PSK31, SPECIAL CLUB STATION 0918 01 Nov Brazil S58P 21285.0 FT4TA tu 73 0918 01 Nov France HA8IH 144460.0 HG1BVA jn86cw kn06ln 539 0918 01 Nov Hungary CT2IZF-@ 24935.0 CT2IVH cq cq, testing antenna 0918 01 Nov Portugal IZ8NVV 21320.0 IZ8XTV/P/QRP 5w only and portable ! 0918 01 Nov Italy IK7BPV 28440.0 RV9YP Op. Alexey Cq 0917 01 Nov Asiatic Russia F1UMO 7112.0 TM0RHUM Sailing ship race 'Route Du Rh 0917 01 Nov France DL1VPL 144445.0 SK6VHF/B JO61UA<TR>JO57TX 579 ! 0917 01 Nov Sweden EA7IXJ 7057.0 EA3GFP jamon de seron 08 0917 01 Nov Spain DL4FDM-@ 7032.0 HB9TVK/P SOTA HB/SO-007 on 1225m 0917 01 Nov Switzerland RU9MJ-@ 2851350.0 EA3NT Tnx 0916 01 Nov Spain R4LD-@ 14207.0 VP8AIB/100 tnx QSO 0916 01 Nov Falkland Islands DL8UD 7017.0 SQ6SEC EWA 0916 01 Nov Poland JG1RVN 50113.0 UR5FA/MM CW near DU 0916 01 Nov Ukraine OE5CNO 14210.0 5W0AF 5-10up, TNX 0916 01 Nov Samoa F1UMO 7083.0 TM23FF FFF-1524 0916 01 Nov France RZ1AG-@ 21017.9 9M2RDX 0916 01 Nov West Malaysia DL1VPL 144480.0 LA8VHF/B JO61UA<TR>JO48XX 519 0915 01 Nov Norway IU2AIY 7143.0 IU3BXO/IW3 DAI FL0179 0915 01 Nov Italy BD5XX 28014.0 EI3KG tnx qso 0915 01 Nov Ireland VK6ZRW-@ 7095.0 VI6ANZAC tnx Mike for QSO 0915 01 Nov Australia ZL3TE 14207.0 VP8AIB/10 Corr 0915 01 Nov Falkland Islands
IT9KCD OE5KE uppppppppppppppppppppppppppppppp 0911 01 Nov DL1QW-@ 24890 ..Ham Radio... quo Vadis?? 0907 01 Nov HG8PRC telnet://hg8lxl.ham.hu:8000 (HG8PRC DXCluster) 0859 01 Nov ON5JY stop comments en police on 24894 idiots 0854 01 Nov PA1PVH 5r8m log not updated yet => http://www.mdxc.org/5r8m/lo 0851 01 Nov VE7CC SFI=121, A=6, K=2, No Storms -> No Storms 0910 01 Nov VE7CC SFI=121, A=6, K=1, No Storms -> No Storms 0605 01 Nov VE7CC SFI=121, A=6, K=1, No Storms -> No Storms 0306 01 Nov


Sign In/RegisterContact us/Report abuse


Monitoring DX World since '97
29 002 041
spots and counting...