ยป Spot Database Search

Search string: Search:     
Year:    Band:   
Mode:    Number of spots:    
     


      
R8XF 14017.8 UR5ITU 1335 01 Nov Ukraine IK2SGB 24954.9 YL2014L 1335 01 Nov Latvia W3LPL 28035.1 RW9WW Heard in PA 1335 01 Nov Asiatic Russia R2ZA 28028.6 7Z1SL Ukrainian DX Contest 1335 01 Nov Saudi Arabia DL5MO 10124.0 DL5X/P DLFF-258 1335 01 Nov Fed. Rep. of Ger WB2HTO 28078.9 G0RPM FT4TA is working split OM 1335 01 Nov England W3LPL 28042.9 3B8HA Heard in MA 1334 01 Nov Mauritius SB7W 21247.4 RJ4P cq contest 1334 01 Nov European Russia KB9UMI 28396.0 TM0RHUM EN70GV<F2>IN88 1334 01 Nov France W3LPL 28011.3 YL0Y Heard in MD 1334 01 Nov Latvia UA0BA 14000.1 RK9UE TNX for SPOT! Spot=QRM :-( 1334 01 Nov Asiatic Russia DO3MSH 144063.8 DM0B/P jn47qt 1334 01 Nov Fed. Rep. of Ger EC5BYB 7073.0 EA5CMP/P EA-095 DME-03101 1334 01 Nov Spain RA6AN-@ 21032.8 UX8IX 1334 01 Nov Ukraine NP2X 21338.0 W1AW/KP2 up5 1334 01 Nov US Virgin Island F4HGM 24987.0 T6T 5/9 News one 73. 1334 01 Nov Afghanistan SB7W 21271.5 YU1UN cq contest 1334 01 Nov Serbia YV8AD 24916.0 LZ73TRC 1334 01 Nov Bulgaria RT5C 14019.1 UR7MZ Ukrainian DX Contest 1334 01 Nov Ukraine MI0OIM 24965.0 GI0BDX CQDX 1334 01 Nov Northern Ireland LU7YY 24894.0 FT4TA eu zoo never call SA shame 1334 01 Nov France UA3GT 14005.1 DL7DF/6W tnx QSO UP 1334 01 Nov Fed. Rep. of Ger F4GYM 24960.0 A92HK TNX FOR THE NEW BAND 1333 01 Nov Bahrain RJ3AA-@ 14000.0 RK9UE Malo narodu zovet? Nado bil'she? 1333 01 Nov Asiatic Russia UR5SA-@ 21266.0 RX1CQ RUS URDX 1333 01 Nov European Russia
Sign In/RegisterContact us/Report abuse


Monitoring DX World since '97
29 004 365
spots and counting...